Välbesökt möte, 15 mars

2014-03-18 admin Info

Nödvändigt med snabba rycket, nu!

− Styrelsen har nu fått tre anbud för utbyggnaden av fibernätet, berättade ordförande Curt Carlsson.
− Alla krafter måste nu sättas in, för är nätet inte klart innan årsskiftet förlorar vi bidraget vi fått. Är ni med?

Inbjuden var Per-Anders Andersson, Kville, med bred erfarenhet av fiberföreningar:

− Det blir tufft. Alla krafter behövs nu för att det ska bli klart, men det går! Jag vet, att det går. Bara ni sätter igång genast och organiserar arbetet, så t ex markupplåtelseavtal och upplåtelseavtal blir klara.

Han visade också de olika slangarna och apparater som krävs för att vi ska få igång fibernätet, med möjlighet till TV-uppkoppling, fast telefon och Ínternet. Han betonade också hur viktigt det är att alla medlemmar har allt färdigt, när själva fibern skall blåsas in i slangarna.
pdf50x50 Presentation.PDF

Mötet var välbesökt och ordförande Curt Carlsson var mycket nöjd över att så många visat intresse. Han presenterade planerna som styrelsen arbetat fram, tagna kontakter och ett utkast till budget. Information som snarast kommer att presenteras här på hemsidan.

− Tänk till redan nu för var du ska placera kabeln till huset, manade han. Värva fler medlemmar, så blir det billigare för alla och vi får bättre service!

Göran Wallo informerade om vad kommunen kan hjälpa till med och delade med sig av sina tidigare erfarenheter, bl a om nätupphandling.

Måndagen den 24 mars kommer fiberföreningen också att informera om framstegen, då Näsinge-Lommelands Samhällsförening har sitt årsmöte i Mellegårdens skola med början 19.00.

Birgitta H.

Comments are currently closed.