Information angående montering av utebox etc.

2014-08-10 Ken Info

Utebox

utebox

Uteboxen monteras av en underentreprenör till Empower med start under vecka 33
(11/8 och framåt) och kostnaden för detta ingår i vår upphandling. Varje fastighetsägare
ska markera ut var man vill att boxen ska sitta samt sätta upp en lapp på väggen med
telefonnummer där man kan nås, ifall montören har frågor.
Boxen är vit, 12 x 15 cm, 2 cm tjock och kablarna kommer att anslutas underifrån. Den
kan monteras både på mur- och trävägg och bör sitta minst 30 cm ovan mark.

Håltagning i väggen

Med en anslutningskabel kopplar man sedan samman uteboxen med inneboxen, den
s.k. mediaomvandlaren. Det ligger på fastighetsägarens ansvar att ordna med
håltagning i väggen för dragning av anslutningskabeln från uteboxen till
mediaomvandlaren på insidan huset. Det kan göras såväl före som efter monteringen av
uteboxen.
Hålet genom väggen ska vara anpassat efter om man använder VP-rör (16-20 mm) eller
Flexislang (20 mm). Den händige kan göra detta själv men behöver man hjälp kan man
exempelvis anlita LPNetservice, som monterar uteboxen.
Anslutningskabeln finns i längderna 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 och 25 meter. Upp till 5 meter
anslutningskabeln kommer att tillhandahållas utan kostnad av Empower. Behöver man
längre kabel tillkommer en mindre kostnad (max 200 kr). Fundera på var ni vill placera
mediaomvandlaren på insidan huset, så att ni väljer rätt längd på kabeln redan från
början. För mediaomvandlaren behöver man ett eluttag i närheten (alternativt en
förlängningskabel).

Kontaktuppgifter till LPNetservice:

Peter mob. 073-066 41 05, e-post peter@LPNetservice.se eller
Anders mob. 070- 677 75 15, e-post anders@LPNetservice.se

Mediaomvandlaren

Mediaomvandlaren ingår i den kommande upphandling och vi kan därför inte exakt
svara på hur den kommer att se ut.

Trådlöst / nätverkskontakter

För datorer kommer ni förmodligen att använda er av trådlös anslutning men för t ex
anslutning av TV kan man ha behov av en fast nätverksanslutning, vilket ger större
driftsäkerhet än trådlösa anslutningar. Behöver ni hjälp med att montera fasta
nätverksuttag så kan ni t ex anlita LP Netservice.
Se gärna olika alternativ i skissen på bild nr 15 (exempel från Resö) i Per Anders
Anderssons presentation.

Den hittar ni på hemsidan under Dokument / Information / Presentation av Per Anders Andersson, http://nlfiber.se/?wpfb_dl=1

Comments are currently closed.