Nyheter från Styrelsen

2015-01-21 Ken Info

multifiber

Hej på er alla!
Det har varit en mycket intensiv höst med grävning av fiberkanalisationen för hela vårt område på en rekordkort tid. Som ni alla vet skulle grävningen slutföras under hösten för att vi skulle få det viktiga bidraget från Länsstyrelsen. Tack vare många goda krafter (och vädrets makter) så har detta gått över förväntan.

Det som sker nu är utvärderingen av inkomna anbud av Kommunikations-operatör (KO), dvs. det företag som ska leverera ”ljuset” i vårt fibernät. Förhoppningsvis kommer utvärderingen att vara klar inom 1 -2 veckor. När beslutet är taget och den lagstadgade överklagandeperioden är över (2 v), så behöver kommunikationsoperatören ca 4 månader att färdigställa sitt arbete, om allt går som planerat.

Kommunikationsoperatören har avtal med flera olika Tjänsteleverantörer, dvs. de som ska leverera Bredband, TV och Telefoni till oss. Du kommer att kunna välja mellan att gå med i ett gruppavtal (ett paket med bredband, TV och Telefoni), eller att teckna ett enskilt abonnemang. Exakt hur detta kommer att se ut och vilka Tjänsteleverantörer du kommer att kunna välja mellan vet vi först när valet av Kommunikationsoperatör är klart.

I månadskiftet februari/mars kommer vi att ha medlemsmöten så att ni alla får information om de olika tjänsterna som finns att välja mellan. Inbjudan kommer inom kort. Vi föreslår att ni väntar med att säga upp de avtal ni har idag, till dess att vi har mer information om tidsplanen.

Hälsningar
Styrelsen för Näsinge Lommeland Fiberförening

Comments are currently closed.