Informationsmöten den 25 och 28 April

2015-04-12 Ken Möten

Nu är det som sagt äntligen klart att Zitius blir vår kommunikationsoperatör och vi kan härmed bjuda in till medlemsmöten lördagen den 25:e april och/eller tisdagen den 28:e april, vänligen se bifogad fil ”medlemsnytt” och anmäl er på den bifogade blanketten.

Vi behöver även få reda på hur lång ”patch-kabel” (anslutningskabeln mellan uteboxen och media-omvandlaren på insidan huset) ni behöver. Ange också det på den bifogade blanketten och maila/skicka den till oss så snart som möjligt, helst inom en vecka. För er som har flera anslutningar finns extra kolumner för att ange kabelns längd för extraanslutningarna.

fiber-patch-cord-sc-sc-singlemode

Patchkabel fiber SC-SC singlemode

 

Vi är väl medvetna om att informationen till er medlemmar hade kunnat vara bättre och anledningen är helt enkelt att det dagliga arbetet med fiberföreningen tar mycket tid och alla i styrelsen gör detta på sin fritid, efter ordinarie arbetstid. Vi har också insett att en del medlemmar har uppfattat det som att ”allt” skulle vara klart runt jul, och då är det förståligt att man känner en viss irritation. Men det krav vi har haft på oss från Länstyrelsen är att grävningen skulle vara klar i december.  Därefter har följande arbete genomförts:

  • Framtagande av upphandlingsunderlag för kommunikationsoperatör enligt ”Lagen om offentlig upphandling”
  • Utvärdering av inkomna anbud för kommunikationsoperatör
  • Avtalsskrivning med vald kommunikationsoperatör –  inkl diskussioner för att få bästa avtal för våra medlemmar
  • Diskussioner med Lantmäteriet angående nyttjanderätt/ledningsrätt
  • Diskussioner / möten med Strömstanet

När nu avtalet är påskrivet och klart behöver kommunikationsoperatören (inkl tjänsteoperatörerna) ca 4 månader för att färdigställa ljussättningen i nätet.
Vi är ledsna om det varit otydlighet i kommunikationen angående tidsplanen, men vi får glädja oss åt att vi i Näsinge Lommeland Fiber totalt sett har haft en extremt kort projekttid (lite drygt ett år), jämfört med 2-4 år för de flesta andra fiberföreningar.

Väl mött den 25 och 28:e april!

Hälsningar

Styrelsen för Näsinge Lommeland Fiber Ekonomisk Förening

Comments are currently closed.