En sen nyårshälsning från din fiberförening

2014-01-12 admin Okategoriserade

Ni har säkert med all rätt funderat på varför det inte kommit någon information från styrelsen i Näsinge Lommelands fiberförening på ett tag.
Nu kommer det i alla fall en liten rapport om hur läget är idag och vad vi har gjort under hösten.

Vi börjar med det extra årsmötet som hölls i Mellegårdens skola 26 augusti som hade som huvudsyfte att välja en ny styrelse.

Med den förutsättningen att Näsinge Lommeland fiber i mars hade blivit beviljade bidrag från både länsstyrelsen och Post och Telestyrelsen har styrelsen haft ett antal möten för att på bästa sätt komma vidare med att bygga ett fibernät för oss medlemmar.

I början av 2014 kommer vår fiberförening att lägga ut en anbudsförfrågan och vi får hoppas att det kommer in några seriösa anbud på att bygga fibernätet till ett bra pris.

Efter några möten med andra företag som arbetar med planering och byggnation av fibernät har styrelsen kommit fram till att en totalentreprenad är den bästa vägen att gå, och vi samarbetar för närvarande med StrömstaNet och deras konsultföretag RALA.

Ni som var med när föreningen bildades kommer kanske ihåg att det skulle vara egen insats i form av ”arbetsdagar” för att hålla nere kostnaderna. Styrelsen bedömer det inte som troligt att det skulle gå att mobilisera så många medlemmar i den typen av verksamhet när det gäller det praktiska byggandet av nätet. Men ett engagemang i form av hjälp med att värva nya medlemmar är nödvändigt om vi ska lyckas med vårt gemensamma projekt.

Vi är idag ca 120 medlemmar och i budgeten som ligger till grund för bidraget som vi har blivit beviljade så har vi räknat med 200 medlemmar, så….. det behövs några till.
Det finns drygt 430 fastigheter som är bebyggda med bostäder i området så det borde inte vara någon omöjlighet.

Styrelsen kommer att kalla till ett medlemsmöte inom den närmaste månaden för att ge en mer utförlig lägesbeskrivning.

En del av er har inte fått information om medlemsavgiften för år 2013 som var 100 kr. och har inte heller då kunnat betala in den.
Medlemsavgiften för 2014 är 200 kr.
Så för er som inte betalade någon avgift förra året går det bra att betala in båda årsavgifterna på en gång till:

Näsinge Lommeland Fiber Ek för BGNR: 472-3730

Comments are currently closed.