Referat från Informationsmöte 2015-04-25

2015-05-25 Ken Möten

IMG_3205

Curt öppnade mötet

Deltagande: ca 80 medlemmar 

Curt öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Styrelsen presenterades och agendan för dagen var:

  • Kommunikationsleverantör
  • Tjänsteutbud
  • Installation i hus
  • Om något blir fel
  • Övriga frågor och fika

Kommunikationsleverantör (KO)

Efter anbudsförfarande så valdes Zitius som KO de första 5 åren (dvs 60mån). Det innebär att de kommer att förse vårt nät med aktiv utrustning, dvs. de har switchar i vårt nodhus och tillhandahåller mediaomvandlare (Raycore RC-CP9, 8 portar) till varje anslutning.

Zitius har ca 100personer anställda och ingår i TeliaSoneras koncern. De har KO-avtal som innefattar ca 200 000 hushåll, 100st är avtal med fiberföreningar.

IMG_3203

Välbesökt möte

Zitius aktiva utrustning ihop med vårt nät ger en möjlighet för 1000Mbit/s (upp/ner) till varje hushåll.

Tjänsteutbud

Varje hushåll/anslutning kan efter att nätet aktiverats beställa separata tjänster (bredband/telefoni/TV) via Zitius portal Qmarket (http://qmarket.se/).

Vill man däremot beställa pakettjänster som Zitius erbjuder via gruppabonnemang till vår fiberförening så återfinns de på föreningens hemsida, kort beskrivet är det ungefär 100Mbit/s, 19-22TV-kanaler samt telefoni och bindningstiden för dessa är 36 månader. Enda sättet att få avsluta tidigare är om någon annan anslutning inom föreningen vill ta över ens abonnemang. Kostnaden för dessa ligger på 339kr/mån enligt Zitius men eftersom föreningen får en fakturahantering tillkommer en administrativ kostnad på troligast 10-20kr/mån.

I Telias paket finns 3 norska kanaler (NRK 1, NRK 2, TV 2 Norge)

För fritidshusägarna finns korttidsabonnemang på Qmarket, däremot finns inga paketerbjudanden på korttidstjänster i dagsläget.

En rekommendation är att var och en själva surfar in på Qmarket och kollar igenom utbudet samt att om man vill fortsätta hos sin nuvarande leverantör så ringer man deras kundtjänst och hör om de finns i Zitius utbud och vilka erbjudanden de kan erbjuda dig.

Från det att vi skrev avtal med Zitius som KO så har de 4månader på sig att driftsätta vårt nät, detta medför att senast 10:e augusti ska allt vara klart.

Zitius rekommenderar även att du inte säger upp ditt telefonnummer om du är intresserad av att behålla numret, utan har det kvar och låter din nya leverantör portera över det till sig.

IMG_3206

Inspektion av en fiberinstallationsmodell

Installation i hus

Nedan finns text men först en liten översikt:

Arbetsmoment Ansvarig Kommentar
Planera placering av utrustning och vägen dit för kabeln.Mät t.ex. med snöre hur lång patchkabel (fiberkabel från ute-box in till mediaomvandlaren) ni behöver – meddela Evelina längden. Fastighetsägaren Rita gärna en skiss som ni kan ha och visa när installatören för mediaomvandlaren kommer.Tänk på att mediaomvandlaren behöver el (ett eluttag).
Håltagning i vägg Fastighetsägaren Detta ska vara gjort innan juni! Tänk på att fiberkabeln/patchkabeln inte får knäckas, svängar / böjar ska ha min radie ca 4cm (typ som runt en snusdosa)
Montering av mediaomvandlare och dragning av fiberkabel från utebox till mediaomvandlaren Zitius partner Yngves Elektronik
Ev. kabelkanaler och skyddslåda för att skydda patchkabel mm Fastighetsägaren Väljer ni att inte skydda kabeln med kabelkanal så tänk på att förlägga den ordentligt och var försiktig när ni ska greja i området t.ex. Tapetsera om.
Ev. spridningsnät till andra rum (datakablar för trådbunden uppkoppling) Fastighetsägaren TV-boxen bör sitta nära TVn och ska vara trådbunden till mediaomvandlaren.

Alla medlemmar har blivit ombedda att rapportera in vilken längd på patchkabel (kabel från uteboxen och in till mediaomvandlaren) man behöver. För att avgöra detta så måste man se var man har uteboxen och bestämma sig var man vill sätta mediaomvandlaren. Tänk på att mediaomvandlaren behöver el.

BR Axelssons El som ofta jobbar med installationer i hus förespråkade att man skyddar patchkabel och mediaomvandlaren genom att bygga in dem i en skyddskapsling och där också placera digitalbox till TV/tele samt eventuell trådlös router för wifi.

Gör man detta är all utrustning skyddad men det krävs lite plats och skyddskapslingen är en stor vit plastkapsling som man eventuellt inte vill ha så synligt placerad. Dessutom tillkommer kostnad för kapslingen. Det är dock viktigt att inte böja patchkabeln för tight.

För installation av mediaomvandlaren  via patchkabel till uteboxen, kommer en av Zitius utsedd servicepartner, Yngves Elektronik, att utföra installationen.

Vill man utöver installationen av mediaomvandlaren även göra ett så kallat spridningsnät dvs. förlägga kablar till olika rum i huset så ingår inte detta utan beställs och betalas separat. För ett sådant jobb kan man självklart anlita vilken firma man vill.

Om något inte fungerar

Skulle något sluta fungera så anmäler man alltid detta till den tjänsteleverantör man valt. De skapar då ett ärendenummer och kontaktar i sin tur Zitius om det behövs. Är det något fysiskt som behöver åtgärdas så kontaktar Zitius föreningens servicepartner.

Övriga frågor

Det uppkom lite frågor kring bredbandshastighet och svaret blev att kolla in Qmarket så får man en överblick på vad som finns.

Även en hel del frågor angående själva installationen i huset kom upp men de var svårbesvarade då varje hus skiljer sig åt. Generellt kan nämnas att en tydlig skiss över var man vill ha mediaomvandlaren och samråd med installatören minskar risken för misstolkningar och därav felinstallationer avsevärt.

Comments are currently closed.