Näsinge Lommeland Fiber Ekonomisk Förening

E-post: nlfiber@outlook.com
Facebook: https://www.facebook.com/nlfiber

c/o   Curt Carlsson
Pilegård 5
452 93 STRÖMSTAD

0526-310 45
070-230 01 39

BG 472-3730

IBAN-nummer: SE90 9020 0000 0902 2986 4394
BIC/SWIFT-adresss: ELLFSESS

Org. nr 769623-9446

Styrelsen:

Ordförande: Curt Carlsson, 070-230 01 39
Kassör: Johan Lie
Johannes Hansson
Rune Sandin
Ken Knoph

Styrelsesuppleanter:
Pia Hanås
Bengt Axelsson