Frågor & Svar

fragorochsvar

Upphandlingen är nu klar, kan man ansluta sig efteråt?

Man kommer förmodligen att kunna ansluta sig i efterhand, men då kommer man inte att kunna ta del av den bidragsdel som föreningen får i samband med att fibernätet byggs. Det innebär att man utöver fiberinsatsen, kan behöva bära kostnaderna själv för grävningen även fram till sin tomtgräns. Den totala kostnaden kommer då att vara som allra lägst 35 000 kr, förmodligen högre beroende på kostnaderna för grävning.
( Fiberinsats 25.000,- och minst en tilläggskostnad på 10.000,- se anslutningsavtalet )

Vem äger fibernätet?

Alla medlemmar i Näsinge Fiberförening, som är en ekonomisk förening, äger fibernätet gemensamt.

Vem ansvarar för grävningen på min tomt?

Du ansvarar själv för att den grävning som ska göras på din egen tomt.

Hur kommer fibern in i huset?

Fiberkabeln kommer att kopplas in i en box på utsidan av husväggen. Du borrar ett hål genom väggen och med en anslutningskabel från uteboxen ansluts fibern till den mediaomvandlare som ska placeras inomhus.