Rungande ja till fiber!

2014-04-13 Birgitta H. Okategoriserade

Det var en rörd och mycket nöjd ordförande Curt Carlsson, som i lördags klubbade det historiska beslutet att börja bygga fibernätet.

Curt

Ordförande Curt Carlsson

Allt måste vara på plats före årskiftet och det behövs fler medlemmar. Medlemsinsatsen och tidsplanen är nu fastställda, liksom nödvändiga avtal.

Fiberföreningen har redan samlat 140 medlemmar från de cirka 435 fastigheter som finns inom området. För att ro iland projektet krävs det inte bara fler medlemmar utan också rejäla kraftinsatser:
– Ja, det gäller att alla hjälper till. Listan är lång på uppgifter, så anmäl dig, uppmanade Curt Carlsson, på det välbesökta mötet.
– Börja också redan nu och bestäm var i ditt hus fibern ska anslutas och var på tomten det skall grävas!

Mote_2014-04-05_1500

Ivriga medlemmar och intresserade.

Blir inte bygget färdigt i tid till december, fryser 5,6 miljoner kronor inne. Budgeten bygger på antalet medlemmar och deras insatser, och har därför varit en utmaning att lägga. Medlemsinsatsen bestämdes dock till 25.000 kronor. Finns det ett hus till på samma fastighet är insatsen för det 5.000 kronor. Har grävmaskinen passerat fastigheten för att senare få fibertillgång kostar det minst 10.000 kronor extra eller den faktiska kostnaden. Betalningen kan delas upp på tre gånger och den första är bestämd redan till vecka 18.
– Ja, det blir en rivstart, menar Curt Carlsson, men vi ska ro projektet i hamn!

Totalt är det cirka nio mil som skall grävas. Där det inte går att gräva, skyddas fibern av en slang som klamras fast på berget. Cirka 20 procent är enklare grävning.

De uppsatta kartorna över hela området samlade medlemmarna i pausen, för diskussion om vägval för dragning av kablarna och notering av var medlemmarna bor.

Sedan informationsmötet för drygt tre veckor sedan har det rått en febril fiberaktivitet men så kunde styrelseledamöterna också presentera markupplåtelseavtal, finansieringsplan, fastighetsanslutningsavtal, tidsplan och budgetförslag. Styrelsen har också fått in tre anbud att ta ställning till på själva grävningen för fibernätet, varit i kontakt med konsulter och eventuella samarbetspartner. Dessutom har fiberföreningens hemsida uppdaterats med både tekniska förklaringar och områdeskarta.

Själva förhandlingarna på extra stämman avslutades med kraftiga applåder för både beslut och styrelsens arbetsinsats. Direkt på plats, undertecknade ett ungt par föreningens första avtal.

Birgitta Hansson

Comments are currently closed.