Årsmöte i Fiberföreningen 2014

2014-06-28 Ken Möten

nlfiberlogo2

Hej alla Fiberföreningsmedlemmar!

Kallelse

Onsdagen 30 juli kl 18:30 i Mellegårdens skola är det årsmöte i fiberföreingen. Det är lite försenat, för det har varit mycket praktiskt arbete med byggstarten som vi har fått prioritera.

På möte kommer vi förutom sedvanliga förhandlingar (§ 16 i stadgarna) att informera om projekt och även tala om hur ni ska göra för att förbereda anslutningarna på tomt och i bygganden.

Givetvis ska vi också berätta om vilka tjänster det går att få, så långt det är möjligt.

Håkan Adriansson, arbetsledaren för Empower kommer också att vara med för att svara på frågor som ni har.

Har ni förslag och frågor som ni vill ta upp på mötet, vill vi att ni så fort det är möjligt skickar dessa till styrelsen.

Om några dagar kommer också Årsredovisningen att skickas till er.

Några av er saknar säkert också Fastighetsanslutningsavtalet i retur, vi ska skicka ut det också när tiden bättre räcker till.

 

Styrelsen i Näsinge Lommeland fiber ek. förening
Curt Carlsson / ordf.

nlfiber@outlook.com

 

Comments are currently closed.