Möten

Hej medlem!

2015-09-25 Ken InfoMötenNyheter

Nu börjar det att röra på sig! Vi har äntligen lyckats få en alternativ anslutningspunkt till Svinesund och förhoppningsvis kommer vi inom ett par veckor ha ljus i vårt nät. Till dig som INTE har gruppavtal med Telia Du kommer att få information via mailen om när det är ljus i nätet och du kan […]

More

Information från Näsinge Lommeland Fiber förening

2015-09-07 Ken InfoMötenNyheter

Hej! Man kan tro att ingenting händer när det är tyst på mailen från fiberföreningen, men det betyder snarare att det arbetas febrilt bakom kulisserna. Senaste nytt är följande: Inneboxarna har nu monterats av Yngves i de flesta fastigheter, de avslutar under kommande vecka med de sista. I några fastigheter har inte inte kontakten fungerat […]

More

Årsmöte 2015

2015-06-23 Ken Möten

Ni kallas härmed till Näsinge Lommeland Fiber Ekonomiska Förenings årsmöte Som vi informerade om på medlemsmötet den 4:e juni och på hemsidan så är det nu dags för vårt årsmöte. När: Tisdagen den 23:e juni kl 18.00 Plats: Vår käre styrelsemedlem, Ragnar Johnsen, öppnar upp sin lada för oss Se vägbeskrivning nedan. Grill och fika: […]

More

Sammandrag från informationsmötet

2015-06-06 Ken InfoMöten

Medlemmar som vill ha gruppavtal med Telia måste teckna dessa senast 7/6. Det är bråttom på grund av Telias prishöjning. Q & A med Pernilla från Telia: Q: Varför finns det inte fler Norska kanaler att välja på? A: Telia har bara 3 stycken Norska kanaler i sitt utbud. A: (Kommentar från Per-Anders Andersson) ”Det […]

More

Inbjudan till nytt informationsmöte torsdagen den 4 juni kl 18:30 i Mellegårdens skola.

2015-05-25 Ken Möten

Pernilla Lasu från Telia kommer och berättar vad det finns för tjänster och kanaler i Telias Triple Playpaket. Det kommer också en representant från Boxer och informerar om deras utbud. Vi kommer även att presentera vad det finns för tjänster i öppet nät (Qmarket) samt vad det kostar. För en månad sedan möttes många av […]

More

Referat från Informationsmöte 2015-04-25

2015-05-25 Ken Möten

Deltagande: ca 80 medlemmar  Curt öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Styrelsen presenterades och agendan för dagen var: Kommunikationsleverantör Tjänsteutbud Installation i hus Om något blir fel Övriga frågor och fika Kommunikationsleverantör (KO) Efter anbudsförfarande så valdes Zitius som KO de första 5 åren (dvs 60mån). Det innebär att de kommer att förse vårt nät […]

More

Informationsmöten den 25 och 28 April

2015-04-12 Ken Möten

Nu är det som sagt äntligen klart att Zitius blir vår kommunikationsoperatör och vi kan härmed bjuda in till medlemsmöten lördagen den 25:e april och/eller tisdagen den 28:e april, vänligen se bifogad fil ”medlemsnytt” och anmäl er på den bifogade blanketten. Vi behöver även få reda på hur lång ”patch-kabel” (anslutningskabeln mellan uteboxen och media-omvandlaren på insidan huset) ni […]

More

Årsmöte i Fiberföreningen 2014

2014-06-28 Ken Möten

Hej alla Fiberföreningsmedlemmar! Kallelse Onsdagen 30 juli kl 18:30 i Mellegårdens skola är det årsmöte i fiberföreingen. Det är lite försenat, för det har varit mycket praktiskt arbete med byggstarten som vi har fått prioritera. På möte kommer vi förutom sedvanliga förhandlingar (§ 16 i stadgarna) att informera om projekt och även tala om hur […]

More

Fiberplöjning i Näsinge

2014-04-22 admin InfoMöten

Under dagen demonstrerade Conny Torstensson en av sina maskiner. Vill du inte gräva ner slangen själv på tomten kan du kontakta Conny på mobil 070-3626788 eller hultarna67@telia.com .

More

EXTRA föreningsstämma

2014-04-04 Ken Möten

Medlemmarna i Näsinge Lommeland fiber Ekonomisk förening kallas till: EXTRA föreningsstämma I Mellegårdens skola lördagen 5 april kl.15:00 För beslut i följande ärenden: Ja eller nej till att starta projektet Näsinge Lommeland fiber Fastställande av villkoren i Anslutningsavtalet Fastställande av villkoren i Markägaravtalet Föredragningslistan Mötets öppnande Val av ordförande samt sekreterare vid stämman Godkännande av röstlängden […]

More

« Previous Posts